Miễn phí giao hàng > 1,000,000 vnd

Steelmate TPS7i

TPS7i
Steelmate TPS7i
Steelmate TPS7i
3,500,000 VNĐ
Màn hình thế hệ mới hiển thị chi tiết áp suất lốp và nhiệt độ
Pin >5 năm
Màn hình chạy năng lượng mặt trời
Hàng có sẵn
Số lượng:  
Chi tiết
Sản phẩm cùng loại (9)
Bơm dự phòng khẩn cấp
P03
800,000 VNĐ
800,000 VNĐ
Steelmate TP-05
Steelmate TP-05
3,500,000 VNĐ
3,500,000 VNĐ
Steelmate TPS3i
Steelmate TP3i
3,200,000 VNĐ
3,200,000 VNĐ
Steelmate TPS9
Steelmate TPS9
2,000,000 VNĐ
2,000,000 VNĐ
Steelmate PTS410M8
PTS410M8
1,500,000 VNĐ
1,500,000 VNĐ
Steelmate TPS4i
Steelmate TPS4i
3,200,000 VNĐ
3,200,000 VNĐ
Steelmate PTS400M8
Steelmate PTS400M8
0 VNĐ
0 VNĐ
Steelmate Hands Free
SWP-01
1,500,000 VNĐ
1,500,000 VNĐ
Steelmate TPS9i
Steelmate TPS9i
2,500,000 VNĐ
2,500,000 VNĐ