Miễn phí giao hàng > 1,000,000 vnd

Steelmate TPS7i

TPS7i
Steelmate TPS7i
Steelmate TPS7i
3,500,000 VNĐ
Màn hình thế hệ mới hiển thị chi tiết áp suất lốp và nhiệt độ
Pin >5 năm
Màn hình chạy năng lượng mặt trời
Hàng có sẵn
Số lượng:  
Chi tiết
Sản phẩm cùng loại (9)
Steelmate PTS400M8
Steelmate PTS400M8
0 VNĐ
0 VNĐ
Steelmate TPS4i
Steelmate TPS4i
3,200,000 VNĐ
3,200,000 VNĐ
Steelmate TPS9i
Steelmate TPS9i
2,500,000 VNĐ
2,500,000 VNĐ
Steelmate TPS9
Steelmate TPS9
2,000,000 VNĐ
2,000,000 VNĐ
Steelmate Hands Free
SWP-01
1,500,000 VNĐ
1,500,000 VNĐ
Bơm dự phòng khẩn cấp
P03
800,000 VNĐ
800,000 VNĐ
Steelmate TPS3i
Steelmate TP3i
3,200,000 VNĐ
3,200,000 VNĐ
Steelmate TP-05
Steelmate TP-05
3,500,000 VNĐ
3,500,000 VNĐ
Steelmate PTS410M8
PTS410M8
1,500,000 VNĐ
1,500,000 VNĐ